LIC front / Forsikringer / Indbo & Rejse

Indbo & Rejse

Beregn din indboforsikring her
 

Herunder kan du beregne en vejledende pris på din indboforsikring. Alt indbo skal opgøres i dagsværdi. Forsikringssummen må aldrig være mindre end indboets samlede dagsværdi.
 

Forsikringen indeholder løsøre dækning samt privat ansvar for personer med adresse på forsikringsstedet.